Księgarnia » Polityczno - społeczne

Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno – gospodarczy


promocja
Kup książkę
20,00

Publikacja prezentuje wpływ ludności mniejszości niemieckiej oraz organizacji mniejszości niemieckiej na rozwój gospodarczo-społeczny regionu w ujęciu przestrzennym oraz skalę, kierunki i skutki transferu kapitału otrzymywanego i pozyskiwanego.

Powyższa publikacja zawiera zbiorczy raport z częścią wnioskową z przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących wpływu organizacji mniejszości niemieckiej oraz ludności pochodzenia niemieckiego na rozwój regionalny. Znajdują się w niej takie elementy jak m.in.: analiza wydatków i działalności mniejszości niemieckiej, interpretacja wyników badań ankietowych dotyczących wpływu organizacji mniejszości niemieckiej na rozwój regionalny oraz wnioski dotyczące wpływu migracji stałej i zarobkowej ludności pochodzenia niemieckiego.

Recenzję naukową publikacji wykonał prof. dr hab. Henryk Chałupczak z Lublina, w której zaznaczył ze zaprezentowane analizy dowodzą bardzo dużego wpływu odmienności etnicznej Śląska, zwłaszcza zaś regionu opolskiego, na proces rozwoju regionalnego tego obszaru. Wpływ ten, pojawia się w ujęciu ekonomicznym, był ogromny i istotniejszy od całości trafiającej do regionu pomocy unijnej.

Publikacja jest pierwszym tego typu podsumowaniem wpływu ekonomicznego Niemców na rozwój regionu w historii wolnej Rzeczpospolitej.

Publikacja w języku polskim.

 

Autorzy: prof. Romuald Jończy, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska

Oprawa: miękka

Liczba stron: 137

Rok wydania: 2014