Księgarnia » Polityczno - społeczne

Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska oraz Traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska


10,00

Publikacja zawiera wybór referatów wygłoszonych podczas XIV i XV Seminarium Śląskiego. Jej tytuł odnosi się do tytułów spotkań, podczas których wygłoszone zostały zebrane teksty: "Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska” oraz „Traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska".

W publikacji poruszono kwestie znaczenia wszelkiego rodzaju ruchów w obrębie powstawania i rozwoju poszczególnych związków oraz stowarzyszeń na Śląsku w przeszłości, stanu obecnego oraz perspektyw na przyszłość. W dalszej części opisano rolę wydarzeń mających miejsce w latach 90. dla wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców zarówno w mediach, jak i w świadomości społecznej, a poprzez to przybliżenie kluczowych wydarzeń na przestrzeni relacji polsko-niemieckich.

Publikacja w języku polskim.


Oprawa: miękka

Liczba stron: 256

Rok wydania: 2011