Księgarnia » Polityczno - społeczne

ŚLĄSK ŻYJĄCY EUROPĄ


10,00

Publikacja stanowi wybór referatów z VII Seminarium Śląskiego „Śląsk żyjący Europą” i zawiera wypowiedzi istotne ze względu na dzisiejszą tożsamość Górnego Śląska, który na nowo poszukuje swego miejsca w Europie jako przestrzeni, w której tkwią korzenie regionu. Stąd ujęcie spraw śląskich - tych, które stanowią integralną część śląskiej historii oraz tematów wciąż wysoce aktualnych, w tym kwestii różnych tożsamości w dzisiejszym Górnym Śląsku - w pięciu blokach tematycznych: Tożsamość na Śląsku, Historia, Duchowieństwo, Mniejszości narodowe, Kultura, Młodzież mniejszości niemieckiej, które znalazły odzwierciedlenie w tej publikacji.

Publikacja w języku polskim.

Oprawa: miękka

Liczba stron: 122

Rok wydania: 2003