Pozostałe

"Między Polską a Niemcami. Śląsk – pogranicze czy region pomostu” oraz „Polska-Śląsk-Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań”
czytaj więcej

cena
10,00
Archiwum Historii Mówionej: "Nauka i praca”
czytaj więcej

cena
40,00
Archiwum Historii Mówionej: II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska
czytaj więcej

cena
35,00
Archiwum Historii Mówionej: Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945-1950
czytaj więcej

cena
40,00
Archiwum Historii Mówionej: Zwyczaje i obyczaje Górnośląskie. Życie religijne
czytaj więcej

cena
35,00
Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej
czytaj więcej

cena
15,00
Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku
czytaj więcej

cena
20,00
Mówić językami. 10 rozmów o polsko-niemieckiej dwujęzyczności
czytaj więcej

cena
10,00