Polityczno - społeczne

"Między Polską a Niemcami. Śląsk – pogranicze czy region pomostu” oraz „Polska-Śląsk-Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań”
czytaj więcej

cena
10,00
Archiwum Historii Mówionej: Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945-1950
czytaj więcej

cena
40,00
Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej
czytaj więcej

cena
15,00
Mówić językami. 10 rozmów o polsko-niemieckiej dwujęzyczności
czytaj więcej

cena
10,00
Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010
czytaj więcej

cena
10,00
Niemcy w województwie opolskim w 2010 roku. Pytania i odpowiedzi. Badania socjologiczne członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
czytaj więcej

cena
10,00
Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950
czytaj więcej

cena
35,00
Postanowienia i konsekwencje konferencjii w Jałcie i Poczdamie
czytaj więcej

cena
10,00