Polityczno - społeczne

DAWNIEJ I DZIŚ. ROZWAŻANIA NIE TYLKO O ŚLĄSKU Henryk Jerzy Rupik
czytaj więcej

Produkt jest niedostępny

EUROPEJSKA KARTA JĘZYKÓW REGIONALNYCH LUB MNIEJSZOŚCIOWYCH JAKO NARZĘDZIE EUROPEJSKIEJ POLITYKI KULTURALNO-JĘZYKOWEJ
czytaj więcej

cena
15,00
III tom Archiwum Historii Mówionej: NA POWOJENNYM GÓRNYM ŚLĄSKU. WSPOMNIENIA O WYDARZENIACH Z LAT 1945-1950
czytaj więcej

cena
40,00
MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI. ŚLĄSK POGRANICZE CZY REGION POMOSTU? oraz „POLSKA-ŚLĄSK-NIEMCY. WSPÓŁPRACA POLAKÓW I NIEMCÓW WOBEC NOWYCH WYZWAŃ
czytaj więcej

cena
10,00
MÓWIĆ JĘZYKAMI. 10 ROZMÓW O POLSKO-NIEMIECKIEJ DWUJĘZYCZNOŚCI
czytaj więcej

cena
10,00
NIEMCY W POLSCE. ARTYKUŁY Z POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ PRASY Z LAT 1989-2010
czytaj więcej

cena
10,00
NIEMCY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2010 ROKU. PYTANIA I ODPOWIEDZI. BADANIA SOCJOLOGICZNE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM.
czytaj więcej

cena
10,00
POLITYKA ANTYNIEMIECKA NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1945-1950 Bernard Linek
czytaj więcej

cena
35,00